Project 'knotberken' in het landschap Heesch en Nistelrode

Dinsdag 6 juni 2017

De gemeente Bernheze werkt, net als de andere vier Maashorstgemeenten, aan een dynamisch landschap. We verdubbelen De Maashorst door de schil van dynamische landschappen bij het Provinciaal Landschap van Allure te trekken. Hierdoor liggen de dorpen en steden niet meer aan De Maashorst maar óp De Maashorst. Hoewel dit werk nog niet klaar is, leggen wij u graag al wat uit over het gedachtegoed achter deze ingrepen.

In vroegere tijden hadden de inwoners van Nistelrode en Heesch een sterke relatie met De Maashorst voor levensonderhoud en gebruiksvoorwerpen. Diverse projecten herstellen de verbinding met De Maashorst. Door de (her)inrichting van het waardevolle landschap tussen de kernen en De Maashorst halen we de banden met het omliggende landschap aan. Hierbij worden karakteristieke landschapselementen die meerwaarde hebben voor natuur, landschap en recreant weer teruggebracht. Zo treft u in het gebied bij Nistelrode knotberken aan.

Knotberken

Er waren geen winkels om spullen te kopen, dus maakte men gebruik van wat de natuur te bieden had. Zo ook van bomen die hier zelfs voor werden aangeplant. In dit gebied plantte men vooral berken aan als zogenaamd gebruiks- of geriefhout. De takken van de berken gebruikte men voor bezems. Omdat deze met regelmaat werden ‘geoogst’ zijn knotberken karakteristiek voor dit gebied geworden. Daarnaast gaat het verhaal de ronde dat de berken – met hun witte stammen – dienden als straatverlichting, door reflectie van het maanlicht. 

Dit project wordt ook mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

Meer nieuws