Uw kind veilig naar school

Donderdag 24 augustus 2017

We vinden het belangrijk dat alle kinderen veilig naar school kunnen. Daarom is het team Handhaving van de gemeente Bernheze op 28 augustus 2017, wanneer het nieuwe schooljaar is begonnen, met het project ‘Verkeersveiligheid Scholen’ gestart. Dat betekent dat onze handhavers extra toezicht houden op de verkeersveiligheid bij scholen. Ze zullen beoordelen of verkeersdeelnemers zich aan de regels voor parkeren, stopverboden en eenrichtingsverkeer houden. In de eerste week van het project delen ze waarschuwingen uit. Daarna riskeren overtreders een boete. We werken daarbij nauw samen met de politie.

Mogen wij op uw begrip en medewerking rekenen?

Meer nieuws