Bedrijventerrein Heesch-West stap dichterbij met masterplan

Donderdag 28 september 2017

De gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss ontwikkelen samen bedrijventerrein Heesch West. Zij werken hiervoor samen in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West. Het plangebied ligt op het grondgebied van de gemeente Bernheze en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Met het te ontwikkelen bedrijventerrein willen de gemeenten de regionale economie en werkgelegenheid versterken. De gemeenten doen dit gezamenlijk om versnippering van aanbod van bedrijventerreinen in de regio te voorkomen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage

Gemeenschappelijke Regeling Heesch West en Burgemeester en wethouders van de gemeenten Bernheze en ‘s-Hertogenbosch maken bekend dat met ingang van donderdag 28 september 2017 tot en met woensdag 8 november 2017 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ‘Regionaal Bedrijventerrein Heesch West’ (PDF, 3.7 MB) voor iedereen ter inzage is. Deze notitie is de eerste stap richting concrete planontwikkeling voor bedrijventerrein Heesch West.

Meer informatie

Voor vragen over het project of de Notitie Reikwijdte en Detailniveau kunt u contact opnemen door te mailen naar info@heeschwest.nl.

Meer nieuws