Multifunctionele accommodatie Vorstenbosch officieel gestart!

Donderdag 25 oktober 2018

We zijn in Vorstenbosch nu echt officieel gestart met de nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie (mfa).

Uitstel maar geen afstel

Het project is al in 2009 opgesteld door de dorpsraad van Vorstenbosch (binnen het toen gemaakte Integraal Dorps Ontwikkelingsplan / IDOP). Daarin was een nieuwe (grotere) sportzaal aan De Stuik opgenomen, gecombineerd met woningbouwontwikkeling op de vrijkomende locatie van de bestaande gymzaal. Door de economische crisis is het plan enkele jaren uitgesteld. In 2015 zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden zoals grondverwerving en het opstellen van een nieuw bestemmingsplan.

Wat gaat er gebeuren

De nieuwe accommodatie komt  tegen gemeenschapshuis De Stuik aan. De Stuik realiseert daar een nieuwe tussenzaal en de gemeente bouwt er een sportzaal. Op deze manier ontstaat er een multifunctioneel te gebruiken accommodatie waarin jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

Duurzaam en samen

Vorstenbosch heeft straks een volledig gasloos pand, er komen zonnepanelen, een warmtepomp en uiteraard led verlichting.
Het ontwerp voor het gebouw is samen met gebruikers opgesteld. Ook de inrichting van de buitenruimte tussen de nieuwe mfa, basisschool Op Weg en de nieuwbouw van de woningen aan de Eggerlaan pakken we samen met de buurt en direct betrokkenen op.

Planning

De bouw zal volgens de planning in de zomer van 2019 klaar moeten zijn. Aansluitend gaan we de bestaande gymzaal slopen en start de bouw van het (CPO) woningbouwproject Eggerlaan.

Meer nieuws