Vergunningencheck

Twijfelt u of een (ver)(bouw)plan rechtstreeks past binnen de regels van het omgevingsplan? U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het bouwen van een aanbouw, dakkapel of schuur. Via de website Omgevingsloket kunt u zelf een (gratis) vergunningcheck doen. Is bij deze vergunningcheck de uitkomst ‘raadpleeg de gemeente’ of twijfelt u over de uitkomst?

U kunt een adviseur raadplegen die hier kennis over heeft of u kunt ons een vergunningencheck laten uitvoeren. Wij laten u dan weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft en welke procedure u het beste kunt kiezen.

Wat doen wij bij een vergunningencheck?

In een vergunningencheck toetsen wij uw plan globaal aan de regels voor vergunningsvrij bouwen volgens afdeling 2.3 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). En, indien van toepassing, aan de Welstandsnota Bernheze.

Monument

Betreft het een monument, neem dan eerst contact op met onze adviseur erfgoed en cultuurhistorie via telefoonnummer 0412 45 88 88. Onze adviseur zal u dan aangeven of het verstandig is om eerst een vergunningencheck aan te vragen en of een bezoek nodig is. Een bezoek van onze adviseur is gratis, als ook een eerste beoordeling van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit (voorheen monumentencommissie). Zie de pagina Monumenten voor meer informatie.

Wat hebt u nodig

Om uw plannen zo goed mogelijk te kunnen beoordelen dient u minimaal aan te leveren:

  • een situatietekening;
  • plattegronden (bestaand en nieuw);
  • gevelaanzichten (bestaand en nieuw) met daarop maatvoering en op schaal 1:100.

Zonder deze documenten kunnen we uw plan niet beoordelen aan de gestelde bouw- en gebruiksregels. De gemeente zal uitgaan van de gegevens zoals deze zijn aangeleverd. Voor het indienen van een aanvraag kan het verstandig zijn om zelf een deskundig adviseur in te schakelen. Hij of zij kan u gericht adviseren over uw persoonlijke wensen en uw situatie.

Hoe lang duurt de behandeling?

Wij streven ernaar om uw vergunningencheck binnen 4 weken af te handelen.

Vergunningencheck indienen

Hier kunt u de aanvraag indienen:

Vervolg

Het resultaat van de vergunningencheck zal één of een combinatie van volgende resultaten zijn:

  1. Het plan is vergunningsvrij. U kunt starten met bouwen!
  2. Het plan past binnen het omgevingsplan. U kunt nu een Omgevingsvergunning aanvragen.
  3. Het plan is niet vergunningsvrij en past niet binnen het omgevingsplan. Het is raadzaam om eerst een Vooroverleg te starten. Hier wordt dan gekeken of wij medewerking willen verlenen aan uw plannen die strijdig zijn met het bestemmingsplan.

Meer informatie

Op de website Omgevingsloket kunt u het omgevingsplan raadplegen.

Kosten

De vergunningencheck kost € 250,00 conform de geldende Legesverordening. Deze kosten worden niet verrekend in het vervolgtraject.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en wonen via telefoonnummer 0412-45 88 88 of stuur een e-mail naar bouwenenwonen@bernheze.org.