Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Omgevingsvergunning

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd. U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is één aanvraag en één procedure.

Afspraak maken

Vergunning nodig of niet?

U hoeft niet in alle gevallen een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u:

  • een vergunning nodig heeft;
  • geen vergunning nodig heeft.

U heeft de vergunningcheck gedaan, maar twijfelt of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag dan de gemeente Bernheze om dit te beoordelen. Daarvoor kunt u de haalbaarheidstoets gebruiken. Blijkt uit de beoordeling van de haalbaarheidstoets dat de werkzaamheden vergunningvrij zijn, dan zijn de kosten € 109,25. U moet alle gevraagde stukken meesturen.

We nemen verzoeken die niet compleet zijn niet in behandeling. Is het verzoek compleet? Dan krijgt u zo snel mogelijk een reactie van de gemeente.

Aanvragen via het omgevingsloket

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan doet u via het Omgevingsloket een aanvraag voor de activiteiten. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren.

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u DigiD nodig. Bedrijven hebben voor het aanvragen van een omgevingsvergunning eHerkenning nodig. De gemeente Bernheze verwerkt alle aanvragen digitaal. Wij vragen u daarom uw aanvraag zoveel mogelijk digitaal in te dienen. Is dit niet mogelijk dan kunt u het formulier downloaden en uitprinten.

Prijs

Een overzicht van de kosten voor een omgevingsvergunning staat in de tarieventabel omgevingsvergunning.

Vergunning ontvangen

Heeft u de aanvraag voor een omgevingsvergunning digitaal verstuurd? Dan ontvangt u de vergunning ook digitaal. Voor uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning kunt u ook terecht op het Kenniscentrum InfoMil.