Omgevingsvergunning

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd. U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is één aanvraag en één procedure.

Vergunning nodig of niet?

U hoeft niet in alle gevallen een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u:

  • een vergunning nodig heeft;
  • geen vergunning nodig heeft.

U heeft de vergunningcheck gedaan, maar twijfelt of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag dan de gemeente Bernheze om dit te beoordelen. Daarvoor kunt u de haalbaarheidstoets gebruiken. Blijkt uit de beoordeling van de haalbaarheidstoets dat de werkzaamheden vergunningvrij zijn, dan zijn de kosten € 150,00. U moet alle gevraagde stukken meesturen.

We nemen verzoeken die niet compleet zijn niet in behandeling. Is het verzoek compleet? Dan krijgt u zo snel mogelijk een reactie van de gemeente.

Aanvragen via het omgevingsloket

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan doet u via het Omgevingsloket een aanvraag voor de activiteiten. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren.

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u DigiD nodig. Bedrijven hebben voor het aanvragen van een omgevingsvergunning eHerkenning nodig. De gemeente Bernheze verwerkt alle aanvragen digitaal. Wij vragen u daarom uw aanvraag zoveel mogelijk digitaal in te dienen. Is dit niet mogelijk dan kunt u het formulier downloaden en uitprinten.

Prijs

Een overzicht van de kosten voor een omgevingsvergunning staat in de tarieventabel omgevingsvergunning (PDF, 218.8 kB).

Vergunning ontvangen

Heeft u de aanvraag voor een omgevingsvergunning digitaal verstuurd? Dan ontvangt u de vergunning ook digitaal. Voor uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning kunt u ook terecht op het Kenniscentrum InfoMil.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 0412-45 88 88.