Bedrijf veranderen of oprichten

Let op!Tot en met 31 december 2023 is onderstaande informatie van toepassing. Vanaf 1 januari 2024 kunt u op de website van Iplo alle informatie vinden rondom de meldings- en vergunningsplicht voor het veranderen of oprichten van een bedrijf.

Wanneer u een bedrijf start of verandert, moet u zich houden aan de regels van het activiteitenbesluit en het bestemmingsplan. In de meeste gevallen moet u de activiteiten die in uw bedrijf plaatsvinden melden. Vinden er binnen uw bedrijf echter grote ‘milieubelastende' activiteiten plaats, dan heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig.

Afhankelijk van hoe schadelijk de activiteiten van uw bedrijf zijn voor het milieu, onderscheidt het Activiteitenbesluit 3 typen bedrijven:

  • Type A: bedrijven waarvan de activiteiten weinig negatieve invloed op het milieu hebben (zoals kleine kantoren, banken, huisartsen en peuterspeelzalen). In dit geval hoeft u geen melding in te dienen. Wel moet u aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit voldoen.
  • Type B: bedrijven waarvan de activiteiten negatieve invloed hebben op het milieu (zoals metaalelektro-industrie, drukkerijen, grote kantoren en warenhuizen, supermarkten, restaurants). 4 Weken voordat u uw bedrijf start of verandert (bijvoorbeeld wanneer u uw bedrijf verbouwt en/of andere activiteiten gaat uitvoeren) moet u een melding indienen. U moet ook in dit geval aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit voldoen.
  • Type C: bedrijven waarvoor een vergunningplicht geldt (zoals industriële productiebedrijven, grote opslagen van gevaarlijke stoffen et cetera). Wanneer uw bedrijfsactiviteiten worden genoemd in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit dan moet u een omgevingsvergunning voor milieu aanvragen.

Naast de voorschriften die opgenomen worden in de vergunning, moet u ook aan enkele voorschriften van het Activiteitenbesluit voldoen.

Melding insturen

Ga naar de website Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) om te bepalen onder welke categorie uw bedrijf volgens het Activiteitenbesluit valt. Vul vervolgens het meldingsformulier in. Na het doorlopen van de vragen weet u ook aan welke milieuvoorschriften van het Activiteitenbesluit u moet voldoen. U kunt de melding daarna direct digitaal indienen. De melding moet 4 weken voor de start van de activiteiten zijn ingediend.

Omgevingsvergunning voor milieu aanvragen

Voor het oprichten en veranderen van een vergunningsplichtig bedrijf (Type C), moet u een omgevingsvergunning voor milieu aanvragen. Voor de behandeling van deze meer complexe aanvraag moet de zogenaamde 'uitgebreide procedure' van 26 weken (6 maanden) worden gevolgd, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.

In deze uitgebreide procedure wordt eerst een ontwerpbesluit genomen waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt hierop te reageren. Als binnen een vergunningsplichtig bedrijf veranderingen worden doorgevoerd met milieuneutrale gevolgen, wordt de zogenaamde 'reguliere procedure' van 8 weken gevolgd. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.

Bestemmingsplan

Naast de activiteit milieu kunnen er ook andere activiteiten van toepassing zijn wanneer u een bedrijf opricht of verandert, zoals bouwen of handelen in strijd met de regels Ruimtelijke Ordening. Voordat u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, is het verstandig om het geldende bestemmingsplan te bekijken. U kunt ook een adviseur inschakelen om u hierover te adviseren. U moet namelijk altijd voldoen aan de regels uit het bestemmingsplan.

Kosten

Voor de behandeling van een melding of aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu worden geen kosten in rekening gebracht. Voor andere activiteiten worden wel kosten in rekening gebracht. Deze vindt u in de geldende Legesverordening.

Contact

Voordat u een melding of vergunningsaanvraag indient, adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente. Dit kan door te bellen met de gemeente via 0412-45 88 88 of per e-mail via bouwenenwonen@bernheze.org.